Bảo vệ luận văn thạc sỹ-K27 

Võ Quang Hoàn

Ngày 09/10/2020, Khoa Vật lý - Trường ĐHSP - Đại Học Thái Nguyên đã tổ chức họp các Hội đồng bảo vệ đề cương luận văn thạc sĩ - Khóa 27 (2019-2021). Với tinh thần làm việc nghiêm túc, thành viên các hội đồng đã góp ý chi tiết để hoàn thiện tên đề tài, mục tiêu và nội dung nghiên cứu cho 14 đề cương luận văn thuộc hai ngành: Vật lý chất rắn và LL&PPDH bộ môn Vật lý. Buổi họp của các hội đồng đã diễn ra trong không khí cởi mở, hiệu quả về khoa học và thành công tốt đẹp.

 

 

 

loading....