Bảo vệ và đánh giá luận văn thạc sĩ ngành lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lý - K26 

Võ Quang Hoàn

 

 Ngày 12/8/2020 Khoa Vật lý đã tổ chức họp Hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ ngành LL&PP dạy học bộ môn Vật lý cho 04 học viên cao học khóa 25 và khóa 26. Trên tinh thần làm việc nghiêm túc và hiệu quả, buổi họp của các hội đồng đã được thực hiện thành công tốt đẹp.

 

 

loading....