Ban Chủ nhiệm khoa
Nhiệm kỳ 2020-2025

PGS TS Chu Việt Hà

Trưởng khoa

 

Phụ trách chung; Công tác nhân sự; Công tác Đào tạo, Bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học; Khảo thí - ĐBCLGD; Đoàn thể và Thi đua khen thưởng

Điện thoại: 02803 856 893 – 0912 132 036 

Email:  chuvietha@tnue.edu.vn

 

 

 

TS Phạm  Mai An

Phó Trưởng khoa

 

Phụ trách Cơ sở vật chất; Đào tạo Sau đại học; Công tác Học sinh Sinh viên

 

Điện thoại: 0916 122 659 – 0986 569 575

Email:  anpm@tnue.edu.vn

 

 

Đội ngũ cán bộ bộ môn phương pháp dạy học Vật lý

TS. Nguyễn Thị Thu Hà

Giảng viên, Trưởng bộ môn

http://khoavatly.dhsptn.edu.vn/images/news/905644_996259043773547_6217135816663449103_o.jpg

Điện thoại: 0983.752.675

Email:nguyenhadhsptn@gmail.com

 

TS. Nguyễn Quang Linh

Giảng viên, Chuyên viên P.ĐT

http://khoavatly.dhsptn.edu.vn/images/news/q5xzyqva.JPG

 

 

Điện thoại: 0975.128.846

Email:nguyenquanglinhdhsptn@gmail.com

 

ThS. Phan Đình Quang

Giảng viên, Trưởng phòng, TNVLPT

http://khoavatly.dhsptn.edu.vn/images/news/IMG_7336%20(FILEminimizer).JPG

Điện thoại: 01692.216.289

Email:quangphandinh2011@gmail.com

 

TS. Cao Tiến Khoa

Giảng viên

http://khoavatly.dhsptn.edu.vn/images/news/n1415j3b.JPG

Điện thoại: 0280.3855.869

0913.072.756

 

Email: caotienkhoa@dhsptn.edu.vn

 

 

 

 

 

 

ThS. Đặng Thị Hương

Giảng viên, Trợ lý Khảo thí

http://khoavatly.dhsptn.edu.vn/images/news/IMG_7383%20(FILEminimizer).JPG

Điện thoại:0984.888.735

Email: danghuongvl38@gmail.com

 

 

ThS. Dương Thị Hà

Giảng viên, NCS

http://khoavatly.dhsptn.edu.vn/images/news/IMG_7384%20(FILEminimizer).JPG

Điện thoại: 016174.699.801

Email: duongha.sp@gmail.com

 

 

 

ThS.Khúc Hùng Việt

Giảng viên, NCS

http://khoavatly.dhsptn.edu.vn/images/news/IMG_7344%20(FILEminimizer).JPG

Điện thoại: 0978.178.874

Email: hungvietdhsptn@gmail.com

 

 

 

ThS. Lã Quý Hoãn

Giảng viên,NCS

http://khoavatly.dhsptn.edu.vn/images/news/2jbu3rwk.png

Điện thoại:

Email: hoansptn@gmail.com

 

 

ThS. Nguyễn Quang Hải

Giảng viên, Trưởng phòng Thí nghiệm Vật lý kỹ thuật và Tính toán tốc độ cao

Điện thoại: 0913379240

Email: nguyenquanghai@dhsptn.edu.vn, quanghaisptn@gmail.com

 


 

Đội ngũ cán bộ bộ môn vật lý cơ sơ và chuyên ngành

 

PGS.TS. Phạm Hữu Kiên

Giảng viên cao cấp, Trưởng bộ môn

Điện thoại: 0973472364

Email: phamhuukien@dhsptn.edu.vn, phkien80@gmail.com

 

 

 

PGS.TS. Chu Việt Hà

Giảng viên cao cấp, Trưởng khoa

Điện thoại: 0912132036

Email:  chuvietha@dhsptn.edu.vn, chuvietha@tnu.edu.vn

 

ThSNguyễn Hồng Lĩnh

Giảng viên chính, cố vấn học tập

Điện thoại:  0985290862

Email:        Honglinhkhoalydhsptn@gmail.com

                   Nguyenhonglinh@dhsptn.edu.vn

 

 

 

 

 

TS. Đỗ Thị Huế

Giảng viên, Bí thư LCĐ Khoa Vật lý

Điện thoại: 01683.353.005

Email:    dohue@dhsptn.edu.vn, hue.iop@gmail.com

 

 

 

TS. Phạm Mai An

Giảng viên, Trợ lý Sau đại học, P. Chủ tịch CĐ Khoa

Điện thoại:  0986569575

Email: phammaian@dhsptn.edu.vn, phamanphys1975@gmail.com

 

 

CN. Võ Quang Hoàn

Kỹ thuật viên

Điện thoại:  0976807989

Email: voquanghoan@dhsptn.edu.vn, voquanghoantn@gmail.com