Hội nghị cán bộ viên chức Khoa năm học 2020-2021 

Võ Quang Hoàn

           Sáng ngày 03/09/2020 Khoa Vật lý tổ chức hội nghị cán bộ viên chức tại A4.504 , toàn thể cán bộ viên chức tham dự hội nghị. Sau hai giờ làm việc nghiêm túc và hiệu quả hội nghị đã thông qua 04 nội dung cơ bản

1.     Báo cáo tổng kết hoạt động năm học 2019-2020 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2020-2021, đồng chí Cao Tiến Khoa trình bày báo cáo

2.     Thông qua báo cáo tổng kết công tác công đoàn năm học 2019-2020 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2020-2021, đồng chí Vương Thị Kim Yến trình bày báo cáo.

3.     Thảo luận, đóng góp ý kiến của các Cán bộ - Viên chức trong Khoa Vật lý

HN đã tiếp thu ý kiến đóng góp của:

Đồng chí Phạm Hữu Kiên:

      Đồng chí Phạm Mai An:

      Đồng chí Chu Việt Hà:

     Đồng chí Cao Tiến Khoa

4.     Bầu đại biểu tham dự Hội nghị Cán bộ - Viên chức cấp Trường.

Toàn thể Hội nghị nhất trí bầu 8 đại biểu đại biểu tham dự Hội nghị Cán bộ - Viên chức cấp Trường bằng hình thức biểu quyết bao gồm:

1.     TS. Phạm Mai An – Trợ lý sau đại học

2.     CN. Dương Thị Phương Chi - Ủy viên BCH công đoàn

3.     PGS.TS. Chu Việt Hà –Phó trưởng khoa

4.     TS. Nguyễn Thị Thu Hà – Trưởng bộ môn

5.     PGS. TS. Phạm Hữu Kiên – Trưởng bộ môn

6.     TS. Cao Tiến Khoa – Trưởng khoa

7.     ThS. Ngô Tuấn Ngọc – Trợ lý công tác HSSV

8.     TS. Nguyễn Thị Minh Thủy – Trưởng bộ môn

Sau cùng là động viên, khen thưởng kịp thời của ban chủ nhiệm Khoa với các đồng chí đã đóng góp tích cực các hoạt động nghiên cứu khoa học, thể thao, công đoàn…

 

 

loading....