Lịch công tác tuần từ 23 - 29/11/2020

Lịch công tác tuần từ 16 - 22/11/2020

Lịch công tác tuần từ 09 - 15/11/2020

Lịch công tác tuần từ 02 - 08/11/2020

Lịch công tác tháng 11 năm 2020

Lịch công tác tuần từ 26/10 - 01/11/2020

Lịch công tác tuần từ 19 - 25/10/2020

Lịch công tác tuần 12-18/10/2020

Lịch công tác tuần từ 05 - 11/10/2020

Lịch công tác tháng 10 năm 2020

Lịch công tác tuần từ 28/9 - 04/10/2020

Lịch công tác tuần từ 21 - 27/9/2020

Lịch công tác tuần từ 14-20/9/2020

Lịch công tác tuần từ 07-13.9.2020

Lịch công tác tháng 9 năm 2020