Kế hoạch giảng dạy hệ vừa làm vừa học, học kỳ I năm học 2020-2021 tuần từ 20-22/11/2020

V/v tổ chức gặp mặt nhân dịp 38 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2020)

V/v xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021

V/v lấy ý kiến về Dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2020

V/v hỗ trợ công bố bài báo khoa học năm học 2020-2021

Kế hoạch giảng dạy hệ vừa làm vừa học, học kỳ I năm học 2020-2021 Tuần từ 13-15/11/2020

V/v giao nhiệm vụ năm học 2020-2021 cho các đơn vị, viên chức và người lao động

Kế hoạch giảng dạy hệ vừa làm vừa học, học kỳ I năm học 2020-2021

V/v thanh quyết toán kinh phí các hoạt động năm 2020

Vv tổ chức triển khai tháng hành động QG phòng, chống HIV, AIDS năm 2020

V/v mở cửa thư viện phục vụ bạn đọc vào các ngày Thứ 7, Chủ nhật

V/v thực hiện đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công năm 2020

Kế hoạch Thực hiện hưởng ứng "Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" năm 2020

V/v triệu tập đại biểu tham dự Hội nghị đại biểu viên chức ĐHTN bầu Hội đồng Đại học Thái Nguyên nhi...

V/v tổ chức Lễ công bố các quyết định về công tác cán bộ và Khai giảng năm học 2020 - 2021